Anvendelser

Parlock leverer komponenter til ulike typer ventilasjonssystemer, ved siden av å levere vifter til mange anvendelser. Vi leverer både til nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende anlegg, særlig med fokus på forbedret varmegjenvinning og energieffektivitet.

Til kontorer, offentlige bygg og produksjonslokaler

Varmegjenvinnere:
Anvendes til vanlig ventilasjon i bolig, kontor og industri. Vi leverer til vanlige aggregater og mer spesielle forhold som biblioteker, trykkerier, svømmehaller, skoler og idrettshaller for å nevne noe.

Aggregatvifter:
Ulike vifter til vanlig ventilasjon og innebygging i aggregat. Det kan være reimtrukne vifter for utskiftning ved havari, kammervifter for oppgradering av eksisterende aggregat, kjøkken avtrekk, svømme- og idretthaller samt kjøling av datarom.

Styresystemer:
Styresystemer for drift av roterende gjenvinner i aggregater for boliger, kontor og industri. Enkle og mer avanserte hastighetsreguleringer for vifter, hvor sveiseavsug med flere stasjoner og variasjon i luftmengden er et eksempel på behovsregulering.

Reservedeler:
Reservevifter for de fleste aggregater. Servicepakker drivsystem for roterende gjenvinnere. Ulike utskiftningdeler for rotorende gjenvinner som tettebørter reim og lås. Ikke sjelden leveres akslinger til eldre vifter. Vi skaffer motorer til, vifter, transportbånd og ulike typer maskiner.

Til industri

Varmegjenvinnere:
Roterende gjenvinnere for lakkbokser(bilindustri)gruver, tungindustri med høy grad av forurensing gjerne med kontinuerlig rengjøring. Gjenvinnere for høye temperaturer (herdeovner,bakeri).
Rotorer for svært korrosive miljø, renseanlegg.
Roterende gjenvinnere for marine applikasjoner cruisebåter, supplybåter og ulike rigger.

Industrivifter:
Bakerier, verft, sveiseavsug, eksosavsug, kraftstasjoner, båter, kjøkken, røk-evakuering, matindustri, lakkeringsverksteder, vedtørking, oppdrettsanlegg for fisk, kjemisk industri samt prosessindustri.

Kjøling av bygg, avtrekk og fjerning av gasser

Vifter
Styresystemer

Brann og røkgassventilasjon

Vifter
Styresystemer