Gevinst å hente i mer effektiv ventilasjon

Hendene er fulle hos Klimatjenester på Hamar, der grundige kalkyler alltid går forut for oppgradering av vifter og gjenvinnere. Teknisk oppgradering handler stadig mer om energigevinst enn utrangert utstyr, men det er ikke alltid en modernisering lønner seg. Da lar man være.

- Vårt daglige brød er skifte av filter og teknisk vedlikehold, og i denne forbindelse har vi mye erfaring med et stort antall ulike typer ventilasjonsanlegg. Når vi ser mulighet for lønnsomme tiltak legger vi fram en kalkyle for kunden, basert på tidligere driftsdata og hva nytt utstyr kan yte, så er det opp til kunden å vurdere, sier Kjetil Skaugen ved Klimaservice på Hamar, som har ordrebøkene fulle med oppdrag langt utenfor hjembygda.

Olaf Thon og evigheten
En av de som i en årrekke har satt sin lit til Klimatjenesters vurderinger er eiendomskongen himself. Olaf Thon. I forbindelse med kjøp av nye eiendommer er det ofte aktuelt å ta en sjekk på hvordan ventilasjonsanlegget fungerer.

Kjetil Skaugen

- Ved et tilfelle jeg husker godt var det fire propellvifter av litt eldre type, som lagde mye støy, på grunn av slitte lagre. I dette tilfellet ble det faktisk billigere å sette inn moderne vifter i stedet for å kjøre et svært krevende vedlikehold, og da kom energigevinsten på toppen, forteller Skaugen. Selv om servicejobben glapp, ble kunden veldig fornøyd med resultatet. Her valgte man å montere vifter fra Parlock med høy virkningsgrad.

- Vi tenker nesten i et evighetsperspektiv i vår kundestrategi, det er det som lønner seg for kunden de neste årene som er vår lov. Så selv om kunden ofte ikke har særlig teknisk kompetanse satser vi på at ærlighet er grunnrenten i vår forretning, poengterer Skaugen.

Vifter og gjenvinnere
De vanligste prosjektene handler om å skifte ut vifter og gjenvinnere, og i begge tilfeller gjør man grundige beregninger som legges fram for kunden.
Svært ofte støtter man seg til sin leverandør, Parlock, som i researchen ser på de gamle eksisterende viftene og fremskaffer data på disse for kunden.

- Da er vi sikre på at vi har det rette verktøyet til å ta en selvstendig vurdering og sammenligning mellom gamle reimtrukne vifter og nye kammervifter. Dette basert på spesifisering av eksisterende vifte og dens driftspunkt, sier Skaugen.

Vanlig vedlikehold innebærer mekanisk sjekk av aggregat, skifte av kulelager på motor og varmegjenvinner samt kontrollere at automatikken funker.

- Vi skifter ennå kileremmer på gamle sneglehusvifter. Dersom utstyret er riktig dimensjonert og ikke går så fryktelig mye lønner det seg ikke å bytte, sier Skaugen.

Vikingskipet
- En av de mest spennende prosjektene de siste årene var Vikingskipet på Hamar. Selv med under minus tretti ute, stor grad av omluft, ti tusen publikummere som ankommer gjennom åpne dører, skal temperaturen ikke variere mer enn maks en grad under et skøyteløp, dette stiller krav til utstyret, sier Skaugen.

Det høre med til historien at arrangører fra hele verden kommer for å lære av Vikingskipets driftspersonell.

- En annen side ved dette er kvalitet, vi har alltid satset på Parlocks vifter og gjenvinnere, og gjennom 25 år har jeg ennå til gode å se noe av utstyret derfra svikte oss, det gir en god følelse at saker og ting holder nesten i evigheter, når man vel og merke har jevnlig ettersyn og skifte av lager osv, sier Skaugen.

Ved en rekke anledninger har andre leverandører vært på døra til Kjetil for å tilby sitt utstyr. Noe av dette utstyret treffer man på ute hos kunder, der det har vist seg å ikke fungere.

Arbeidspunktet
Gjør man ikke grundige undersøkelser ender man da opp med en vifte som ikke arbeider effektivt, det er bedre å legge god tid i å studere hvilke behov som gjelder og finne en kvalitetsvifte med høyest mulig virkningsgrad, som jobber effektivt.

-Å overdimensjonere er utbredt, men ikke lønnsomt, sier Skaugen.

Når man beregner lønnsomhet ved å skifte til en ny gjenvinner eller vifte ser man ofte fem år framover i tid.

- Spøkefullt sier vi at vi skulle ønske at utstyret var dårligere, da hadde det blitt mer jobb, men i realiteten sitter kunden ofte igjen med ytterligere 10-15 år med inntjening av et tiltak, det er jo hyggelig. Kundene kommer tilbake, sier Skaugen, som derfor ser på tillitt og langsiktighet som alfa og omega for et firma som vil lykkes innen vedlikehold.

I dag har Klimatjenester på Hamar filteravtale med både Hedmark og Oppland Fylkeskommuner ved siden av mange servicekontrakter og rammeavtaler med eiendomsselskaper.