Telenor oppgraderer 32 varmegjenvinnere

Vedlikeholdsleder Paal Schøyen i Haaland Klima AS setter i disse dager i gang utskiftning og rehabilitering av 32 varmegjennvinnere i Telenor - bygget ved Fornebu. Vedlikeholdsleder Paal Schøyen i Haaland Klima AS setter i disse dager i gang utskiftning og rehabilitering av 32 varmegjennvinnere i Telenor - bygget ved Fornebu.

Haaland Klima har fått i oppdrag å rehabilitere og oppgradere 32 ventilasjonsaggregater ved Telenors kontorbygg på Fornebu. Solid dokumentasjon og riktig pris gjorde utslaget.

Den roterende varmegjenvinneren er avgjørende for energigevinsten i ethvert ventilasjonsaggregat. For å ta mer energi tilbake fra den brukte luften i sitt kontorbygg på Fornebu vil Telenor nå rehabilitere 32 av sine varmegjenvinnere.

Siden 2001 har man skiftet ut ca. like mange, etter behov. Nå tar man dermed de man hittil ikke har byttet ut.

- Vi skal først og fremst bytte selve rotorene til et annet fabrikat, som skreddersys etter mål. De er allerede på vei, det tar ca. 4 uker å få de produsert etter ordre hos Klingenburg i Tyskland, sier vedlikeholdsleder Pål Skøyen hos Haaland Klima til Vvsforum.

Dokumentasjon og kvalitet
Når alt materiell er på plass vil det erfaringsmessig ta 1-2 dager å montere en rotor, samt gjøre diverse utskiftninger. Selv om eksisterende gjenvinnere ikke er av samme fabrikat er det vanlig å bestille kun selve rotoren, mens rammen får stå.

- Rotorene som kommer er i fire ulike størrelser, fra 1525 mm til 2410 mm. De største leveres i 8 sektoriserte deler, for enklere inntransport, forteller Skøyen.

Til prosjektet har Haaland Klima valgt å benytte seg av nettopp Klingenburg gjenvinnere.

Saken fortsetter under bildet:

Det er Parlock AS ved Carl Axel Sandberg som har Klingenburg agenturet i Norge.

- Det er et produkt som har stått for høy kvalitet gjennom en årrekke, og som kan vise til svært høy varmegjenvinningsgrad, den er godt over 80 %, sier Skøyen, som til Telenor bygget har valgt en kvalitet i sjøvannsbestandig aluminium med 1,4 mm bølgehøyde.

Haaland Klima vil dessuten gå over og sjekke drivverk og børster. Der man synes det er nødvendig vil man bytte børster. I service-pakken vil man dessuten skifte ut frekvensomformere og motorer, til fabrikat Parvalux.

Presisjonsprodukt
Ved produksjon av roterende varmegjenvinnere spinner man en tynn aluminumsfolie til et hjul, og her er det nøyaktigheten i detaljene som bestemmer kvaliteten, hvis alle hull er tilnærmet like store vil effektiviteten bli høyest.

Her skårer Klingenburg, som en av verdens største produsenter av varmegjenvinnere, høyt, noe som også sluttkunden setter pris på.

- Kvaliteten er vi trygg på hos Klingenburg, den er den beste, sier Skøyen, som har lagt vekt på utførlig dokumentasjon i tilbudsfasen. Dette, ved siden av totaprisen, er etter alt å dømme det som gjorde at man kunne sikre seg oppdraget. Den lange levetiden på en Klingenburg gjenvinner ble også vektlagt.

De nye gjenvinnerne er 200 mm tykke og vil trolig gi en økning i varmegjenvinningsgraden med et sted mellom 7 og 10 %.
Selve monteringen vil trolig bli gjort av to ulike lag, og gjenvinnerne er plassert i ulike ventilasjonsrom på forskjellige steder i byggene.

Saken fortsetter under bildet:

Rotor senter

- Dette er Norges største kontorbygg, det blir nok hektisk, men det skal gå bra, vi kjenner produktet godt og har lang erfaring fra mange slike oppdrag, sier Skøyen til Vvsforum. Arbeidet starter umiddelbart på nyåret.