En- og tre fasede hastighetsreguleringer

Vi lagerfører en rekke ulike reguleringsinnretninger i både en og tre-fas. Dette er f.eks. hastighetsreguleringer for direktedrevne 1- og 3 fasede vifter, elektronisk trinnløse reguleringer samt spenningregulatorer, 5 trinns trafo regulering samt 3 faset hastighetsregulering.
Se på varmegjenvinnere