Brytere og sensorer

Gode og presise følere er viktige for effektiv styring. Vi lagerfører de vanligste brytere som det er behov for, som on/off, 2 hastighet, stjerne/trekant bryter, tempereaturfølere, CO2 føler samt pressostat. 
Se på tilbehør og brytere.