Rotasjonsvakt

Rotasjonsvakten stopper gjenvinneren og gir alarm ved reimbrudd eller lignende