Varmegjenvinnere for alle typer anlegg

Gjenvinning av varme er en stadig viktigere del av ventilasjon. Rent teknisk skjer dette ved to hovedmetoder: Den ene metoden bruker en roterende gjenvinner, dette er en roterende skive av metall, disse blir også kalt regenerative. Den andre skjer ved kubeformede stillestående enheter kalt platevarmevekslere, som ikke beveger seg, disse kalles også rekuperative. Begge typer er i bunn og grunn varme-gjenvinnere. 

  • Komplette, roterende gjenvinnere

    En rotorende varmegjenvinner er et roterende hjul der varmen overføres via et varmeledende medium, v

  • Platevekslere

    Platevekslere består av en lukket kubeformet enhet, der det ligger plater mellom motsatte luftstrømm

  • Rotorhjul til gjenvinnere

    I en varmegjenvinner er det rotorhjulet som utfører selve gjenvinneroppgaven. Å skifte til et nytt o