Komplette, roterende gjenvinnere

En rotorende varmegjenvinner er et roterende hjul der varmen overføres via et varmeledende medium, vanligvis av aluminium, mellom luftstrømmer med motsatt retning. Avtrekksluften ledes inn mot rotoren der varmen akkumuleres i aluminiumen og overføres til friskluftsiden/tilluften etter hvert som hjulet roterer. 
Ved riktig valg av gjenvinner og korrekt installasjon kan man oppnå over 85% virkningsgrad. Funksjonsprinsippet illustreres under med energistrømmer og luftstrømmer.
Komplette rotorende gjenvinnere leveres i forskjellige rammer og konstruksjoner og ulike folie kvaliteter alt avhengig av funksjon og miljø.
Enkelt forklart kan de leveres i 3 ulike kategorier, som beskrevet under.

Energistrømmer

Luftstrømmer

  • Industrigjenvinnere

    For industrimiljøer, som  lakkeringsrom, gruver, lokaler med høy temperatur, korrosive miljøer (som renseanlegg) eller spesielt støvete omgivelser.

  • Modulgjenvinnere RRS/RRT

    RRS er en solid gjenvinner med selvbærende konstruksjon som skreddersys etter mål, leveres hele eller sektoriserte og kan brukes som en «built in between» modul.

  • Aggregatgjenvinnere RRU

    RRU: Standard modellen har den enkleste konstruksjonen og kan bare monteres stående.