Platevekslere

Platevekslere består av en lukket kubeformet enhet, der det ligger plater mellom motsatte luftstrømmer. Her er luftstrømmene helt adskilt. Siden platene som skiller luftstrømmene er av metall vil varmen fra den varme avtrekksluften overføres til friskluften via de varmeoverførende platene. Platevekslere kan være en såkalt kryssveksler, der luftstrømmene kommer 90º på hverandre eller motstrømsveksler der luften møtes rett imot. Grunnet kondensering og frysing kan tilleggsvarme for avriming være nødvendig ved slike typer.

 
 
 
 
 
Ta kontakt for tilbud.