Rotorhjul til gjenvinnere

I en varmegjenvinner er det rotorhjulet som utfører selve gjenvinneroppgaven. Å skifte til et nytt og bedre rotorhjul vil øke virkningraden på energigjenvinningen og gi lengre levetid på aggregatet.

Nøkkelen til bedre virkningsgrad er å velge et rotorhjul med riktig bølgehøyde. Det er de små åpningene der den brukte luften tappes for varme. I tillegg bør hele arrangementet gjennomgås og optimaliseres i forhold til luftstrømmen. 

Gjenvinnere fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet har erfaringsmessig en virkningsgrad på rundt 72 %. Ved skifte av rotorhjul kan virkningsgraden økes, som regel med 8-15%. Dette vil gå som pluss på bunnlinja av energiforbuket og gi betydelig økonomisk gevinst. Med riktig valg av gjenvinner og bølgehøyde kan virkningsgrad opp mpt 85% være innen rekkevidde, da med en optimalisert rotor.

Nytt rotorhjul
Innefor de gitte tekniske rammer, som luftvolum, byggemål, bølgehøyde, trykkvalg og ønske om investering og virkningsgrad kan vi hjelpe deg med å finne en optimal løsning. Vi undersøker i hvert tilfelle muligheten for forbedring av virkningsgraden og vurderer dette opp mot volum, bølgehøyder, trykkfall, byggemål og kostnad. Hvis det er mulig bør en del rotorflaten være utenfor luftstrømmen. Det er derfor ofte byggemål som begrenser virkningsgrad i forholdt til gitt volum. Basert på opplysninger fra deg kan vi foreta tekniske beregninger som viser hva som er mest lønnsomt, og utfra dette foreslå konkrete tekniske løsninger.

Etter mål
Når vi har funnet utformninger lages rotorhjulet etter ønskede mål, de tilpasses alle typer aggregater og leveres på millimeteren i ønsket diameter. Hjulene leveres fra Ø500 til Ø6000. De kan leveres hele og sektoriserte alt etter behov, plass og mulighetene for inntransport. Rotorhjulene produseres av Klingenburg i Tyskland, og det benyttes ikke innvendige spiler, og sektoriserte hjul limes heller ikke.
Produksjonstekniske løsninger gjør Klingenburg gjenvinneren spesielt stabil, enkel å montere der mye tid blir spart og det trengs minimalt med etterjustering. Med Klingenburg gjenvinnere får du rotorhjul med markedets lengste levetid.

Komplett
Hjulene leveres komplett med nav, aksling og lager klar for montering. Aksling og lager ønsker vi derfor helst å få spesifisert slik at de lages identisk med eksisterende rotor og man unngår ekstra tilpassing ved montasje. Aksling kan variere i lengde og tykkelse, og kan være endeboret og låst til rammen med en bolt. Lageret kan ligge innvendig i hjulet eller ligge utvendig enten som flenslager eller fotlager(lagerbukk). Vi kan levere hjul med følgende bølgehøyder: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 og 2.0.  Alle variasjonene gir ulike trykkfall over rotoren og ulike virkningsgrader. Ved sektorisering er «kakestykkene» delt opp i fornuftig håndterlige størrelser.