Høytemperaturvifter

De fleste typer vifter i vårt sortiment kan leveres for 400 Cº 120min. Sentrifugalvifter, aksialvifter og industrivifter. Ta kontakt for valg av riktig vifte.