Kontakt oss på 32 75 44 77

MicroMax, MiniMax og VariMax 

 

MicroMax

            MicroMax180 2

      

MicroMax 180

 

Informasjon               

        

 

 

Brukermanual               

 Micromax370 

MicroMax 370

 

Informasjon

 

 

 

 Brukermanual  

    MicroMax750 2

 

MicroMax 750


Informasjon

 

 


Brukermanual

 Funksjonsbeskrivelse MicroMax

 • MicroMax er en del av en serie med styringsenheter som er tilpasset, med nødvendige tilleggsfunksjoner, for å styre en roterende varmeveksler.
  Serien består av fire størrelser, MicroMax, MicroMax180, MicroMax370 og MicroMax750.
  Samtlige av styringsenhetene driver en 3-fas asynkron motor med tilhørende gir, der betegnelsen på styringsenheten tilsvarer motoreffekten.
  Alle styringsenheter har et innsignal på 0-10 V.
 • MicroMax er beregnet på rotorer på opp til 1500 mm, og med en rotorhastighet på maks 12 rpm.
  Hvis rotortypen krever en høyere rotorhastighet bør rotordiameteren reduseres.
 • Varmevekslerens omdreiningstall, og dermed dens virkningsgrad, reguleres av styringsenheten, slik at rotorens omdreiningstall er proposjonalt med innsignalet fra reguleringen.
 • MicroMax har en justerbar terskelverdi mellom 0-2 V.
 • MicroMax har innstilbar boost-funktion.
 • MicroMax har rotasjonsvakt (magnet montert på rotor med tilhørende avleser) og innebygd renblåsingsfunksjon.
  Funksjonene kan kobles fra ved hjelp av DIP-brytere.
 • MicroMax starter automatisk etter et spenningsbortfall, samt gir et resultat på samtlige alarmer ved gjenoppstart.
 • Frikobling av motor og styringsenhet bør ikke skje ved belastning.

  

MiniMax

    Minimax 2

      

MiniMax

 

Informasjon               

        

 

 

Brukermanual               

 

Funksjonsbeskrivelse MiniMax

 • MiniMax (kapslet IP54) er en moderne vektormodulert frekvensomformer med tilleggsfunksjonene som kreves for å kunne styre en roterende varmeveksler optimalt.
  Håndterer alle eksisterende innsignaler på markedet.
 • Varmevekslerens omdreiningstall, og dermed dens virkningsgrad, reguleres av styringsenheten, slik at rotorens omdreiningstall er proporsjonalt med innsignalet fra reguleringsenheten.
 • Hvis innsignalet er under den innstilte grenseverdien, stopper rotoren.
 • Hvis rotoren har stått stille i en halv time, starter renblåsingen, og rotoren vil rotere i 10 sekunder på min. omdreiningstall.
 • Rotasjonsvakten (magnet montert på rotoren med tilhørende avleser) stopper omformeren og gir alarm ved reimbrudd eller lignende.
 • Ved over- eller underspenning på nettet, kortslutning eller jordfeil samt utløst termokontakt i motoren, utløses styringsenheten og gir alarm.
 • Styringsenheten starter automatisk etter et spenningsbortfall.
 • Frikobling av motor og styringsenhet bør ikke skje ved belastning.
 • Styringsenheten kan utstyres med tilleggskort. Følgende kort finnes:
  - Difftemperaturregulator med elvarmeutgang
  - 2-rotorsmodul

 

Tabell for valg av motor skivestrrelse og frekvensomformer

 

VariMax

 VariMax25   

      

VariMax 25

Informasjon               

        

Brukermanual             

VariMax50

VariMax 50

Informasjon    

  Brukermanual
 VariMax100 VariMax 100

Informasjon

 

  Brukermanual
 VariMax25NG  VariMax 25 NG

Informasjon   

   Brukermanual
 VariMax50NG  VariMax 50 NG    Brukermanual

 

 

 

 

Link til vår leverandør:     IBC Control  for manualer

 

 

 

 

keyboard_arrow_up