Kontakt oss på 32 75 44 77

MicroMax, MiniMax og VariMax 

 

MicroMax

            MicroMax180 2

      

MicroMax 180

 

Informasjon               

        

 

 

Brukermanual               

 Micromax370 

MicroMax 370

 

Informasjon

 

 

 

 Brukermanual  

    MicroMax750 2

 

MicroMax 750


Informasjon

 

 


Brukermanual

 Funksjonsbeskrivelse MicroMax

 • MicroMax er en del av en serie med styringsenheter som er tilpasset, med nødvendige tilleggsfunksjoner, for å styre en roterende varmeveksler.
  Serien består av fire størrelser, MicroMax, MicroMax180, MicroMax370 og MicroMax750.
  Samtlige av styringsenhetene driver en 3-fas asynkron motor med tilhørende gir, der betegnelsen på styringsenheten tilsvarer motoreffekten.
  Alle styringsenheter har et innsignal på 0-10 V.
 • MicroMax er beregnet på rotorer på opp til 1500 mm, og med en rotorhastighet på maks 12 rpm.
  Hvis rotortypen krever en høyere rotorhastighet bør rotordiameteren reduseres.
 • Varmevekslerens omdreiningstall, og dermed dens virkningsgrad, reguleres av styringsenheten, slik at rotorens omdreiningstall er proposjonalt med innsignalet fra reguleringen.
 • MicroMax har en justerbar terskelverdi mellom 0-2 V.
 • MicroMax har innstilbar boost-funktion.
 • MicroMax har rotasjonsvakt (magnet montert på rotor med tilhørende avleser) og innebygd renblåsingsfunksjon.
  Funksjonene kan kobles fra ved hjelp av DIP-brytere.
 • MicroMax starter automatisk etter et spenningsbortfall, samt gir et resultat på samtlige alarmer ved gjenoppstart.
 • Frikobling av motor og styringsenhet bør ikke skje ved belastning.

  

MiniMax

    Minimax 2

      

MiniMax

 

Informasjon               

        

 

 

Brukermanual               

 

Funksjonsbeskrivelse MiniMax

 • MiniMax (kapslet IP54) er en moderne vektormodulert frekvensomformer med tilleggsfunksjonene som kreves for å kunne styre en roterende varmeveksler optimalt.
  Håndterer alle eksisterende innsignaler på markedet.
 • Varmevekslerens omdreiningstall, og dermed dens virkningsgrad, reguleres av styringsenheten, slik at rotorens omdreiningstall er proporsjonalt med innsignalet fra reguleringsenheten.
 • Hvis innsignalet er under den innstilte grenseverdien, stopper rotoren.
 • Hvis rotoren har stått stille i en halv time, starter renblåsingen, og rotoren vil rotere i 10 sekunder på min. omdreiningstall.
 • Rotasjonsvakten (magnet montert på rotoren med tilhørende avleser) stopper omformeren og gir alarm ved reimbrudd eller lignende.
 • Ved over- eller underspenning på nettet, kortslutning eller jordfeil samt utløst termokontakt i motoren, utløses styringsenheten og gir alarm.
 • Styringsenheten starter automatisk etter et spenningsbortfall.
 • Frikobling av motor og styringsenhet bør ikke skje ved belastning.
 • Styringsenheten kan utstyres med tilleggskort. Følgende kort finnes:
  - Difftemperaturregulator med elvarmeutgang
  - 2-rotorsmodul

 

Tabell for valg av motor skivestrrelse og frekvensomformer

 

Link til vår leverandør:     IBC Control  for manualer

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up