Kontakt oss på 32 75 44 77

Stor etterspørsel etter hardføre vifter

Jack Larsen fra GK Inneklima under montering av vifte på Veas.

Industri- og prosessvirksomhet avgir sure gasser, støv, varme, fukt og lettere korrosive forbindelser som tærer på ventilasjonen i det lange løp. Ved utskifting og oppgradering velger stadig flere å legge seg på en høyere standard enn det som tidligere har vært vanlig.

Norges største avløpsrenseanlegg, Veas på Slemmestad, rustes opp for mange hundre millioner, for å møte et økende volum med spillvann og følge tidens krav. Anlegget ligger inne i fjell, der både ren­seprosessene og avløpsvannet gir fra seg gasser og forbindelser som må fraktes ut før det tærer på utstyr eller skaper et skadelig arbeidsmiljø.

- Det er innslag av sure forbindelser, ammoniakk og andre gasser. Selv om det er lave konsentrasjoner stiller det krav til hovedviftene for tilluft og avtrekk, sier prosjekteder Jack Larsen ved GK Inneklima avd. Asker, som har jobben med å oppgradere ventilasjonsanlegget.

Viftene som benyttes er aksialvifter i gal­vanisert stål med vinge i aluminium og det er snakk om store volumer, opp mot 190 000 kubikk per time, per tilluftsvifte, med 90 kw motor.

Fuktighet
Papirfabrikken Nordic Paper i Sarpsborg måtte tidligere blåse varmluft inn i lokalene for at det ikke skulle regne fra taket. fordi fuktigheten som dampet av fra papirmaskinen kondenserte mot det kalde taket. Vifter som fraktet fuktig varmluft ut av bygget ble nedslitte i løpet av få år på grunn av varm fuktig luft.
I forbindelse med bygging av nye direkte avtrekk har man skiftet til en industrivifte fra Ferrari, konstruert for å tåle slike påkjenninger.
- Industrimiljøer stiller helt andre krav til materialer og utforming. Kunden er tilfreds med de nye viftene fra Ferrari, så her blir det snakk om flere oppgraderin­ger, sier Tormod Hagrer hos Krogseth i Sarpsborg.
Han har stadig flere oppdrag mot industrien, med å skifte til mer hardføre vifter.
- Vi som er mye ute og driver vedlikehold for kunde, ønsker å benytte utstyr som tåler tøffe tak, så her anbefaler vi gjerne en italiener, sier Hagren.

Tormod Hagren hos Krogseth i Sarpsborg sammen med Carl Axel Sandberg hos Parlock viser fram industrivifte fra Ferrari montert hos Nordic Paper på Greåker.

Røk
For et år siden inngikk Parlock i Hokksund forhandleravtale med Ferrari for Norge. Den første Ferrarien ble installert på et krematorium i Stavanger, for å trekke av luft fra forbrenningsov­nen, en avgass som var belastet med spesielle gasser og partikler, og som har vist seg å være svært kcrrosiv.
- Det er strenge krav til vifter som skal stå i industrimiljøer, eller der det forekommer varme, aggressive forbindel­ser. støv og gasser. Det samme gjelder der det er klassifisert brannfare. Her har italienske Ferrari mye bra å by på, de har drevet med industrivifter i femti år, forteller Carl Axel Sandberg ved Parlock.
Så langt har viftene blitt svært godt mottatt av sluttkunder, rådgivere og entreprenører Parlock samarbeider tett med.
- Med Ferrari Ventilatori som leverandør kan vi i dag levere vifter som overholder de strengeste krav og spesifikasjoner i de mest krevende miljø, mener Sandberg.

Energisparing
En rekke store industribedrifter; som kjemisk industri, smelteverk og andre har på kort tid havnet på referanselisten.
- I forbindelse med oppgraderingspro­sjekter, der nettopp energisparing har vært en del av pakken, har våre lokale partnere levert disse viftene, som regel i forbindelse med punktavtrekk ved kildene, forteller Sandberg.
Det er ikke bare tradisjonell industri som etterspør vifter med krevende spesifikasjoner. Det kan også være miljøer med fare for brennbare gasser, som ønsker løsninger som er gnistsikre. Det kommer dessuten godt med at viftene har moderne opplegg for styring og regulering. - Ingen vil ha vifter som uhemmet tømmer bygget for både luft og varme, og Ferrari har muligheter for både styring og overvåking, sier Sandberg. 

Fakta:

• Ferrari er opprinnelig en familebedrift i byen Vicenza i Nord-Italia og har all produksjon på ett sted.

• I mer enn femti år har man produsert ventilasjon til alle typer industri og marine applikasjoner, og for nær sagt alle miljøer.

• Parlock leverer komponenter til ventilasjonssysstemer.

• Kjerneprodukter er varmegjenvinnere, drivsystemer for disse, vifter, motorer, frekvensomformere og styringsenheter.

keyboard_arrow_up