Referanser

Se noen av våre tidligere leveranser og prosjekter

Regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet skal gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne.