ENØK tiltak ,optimalisering av eldre ventilasjons aggregat 1

21.02.2023

ENØK tiltak, optimalisering av eldre ventilasjons aggregat

Det er ikke alltid mulig å bytte ut eldre ventilasjons aggregat med et nytt, det kan være økonomiske årsaker eller et plassbygd aggregat som ikke lar seg flytte. Det kan uansett være lønnsomt å beholde det eldre aggregatet og bytte komponenter. Ved å bytte en gammel roterende gjenvinner til en ny, produsert etter dagens standarder gir normalt stor økonomisk gevinst og må anses et effektivt ENØK tiltak, med riktige grep gir det stor gevinst. Viktige elementer før tiltak Ved store luftmengder vil et slikt tiltak gi størst økonomisk gevinst med kort tilbake betalingstid , besparelsen er avhengig av driftstimer og energipriser som gir grunnlag for beregning av økonomien i tiltaket.     Det er av stor betydning hvor gammelt aggregatet er og når gjenvinner er produsert, et aggregat produsert før år 2000 vil typisk ha 72% virkningsgrad og maksimalt 120 pa over gjenvinneren. På slutten av 90 tallet måtte alle gjenvinner produsenter Eurovent sertifisere sine roterende gjenvinnere slik at virkningsgrader oppgitt før sertifisering var kunstig høye og ble justert ned etter sertifisering. Etter år 2000 har aggregater blitt levert med lave bølgehøyder(tettere folie) for høy virkningsgrad , over 80%  ble målet og høyere trykkfall over gjenvinner ble akseptert , max. […]

14.02.2023

ATEX-direktiver: maksimal forebygging i eksplosive atmosfærer

I et område med eksplosjonsfare (Ex-ATEX) er det omgivelser der luften inneholder brennbare stoffer i form av gass, damp, tåke eller støv. I tilfelle en forbrenning utløses (gitt blandingen av det brennbare stoffet og oksygen i en viss konsentrasjon og eksistensen av en tennkilde), forplanter dette seg til hele den uforbrente blandingen. For å kunne betrakte et område som en eksplosiv sone må omgivelses forholdene være normale og det må ikke være pyrotekniske materialer eller andre eksplosive og ustabile materialer i området. Hvis rommene hvor de brannfarlige stoffene håndteres lukkes, øker faren for forbrenning, så det er viktig å ta hensyn til både sikkerheten som det installerte utstyret gir og arbeidsmåten i området. Klassifisering av eksplosive atmosfærer og utstyr Avhengig av typen brennbart stoff blandet med luft, vil vi snakke om en eksplosiv gass atmosfære (brennbare stoffer er i gass- eller damp tilstand) eller en eksplosiv støv atmosfære (brennbare stoffer er i form av brennbart støv eller fiber). Med tanke på typen industrimiljø som installasjonen forventes i, vil vi snakke om gruppe I-utstyr (enhetene og beskyttelsessystemene er plassert i et underjordisk gruveområde eller i et overflateområde av gruven der luften er blandet med gasser og støv som kan forårsake eksplosjon) […]

Ventilasjon i korrosive miljø

07.02.2023

Avtrekk i korrosive miljø

Korrosive miljø finns mange steder ikke bare i industrien det avhenger av omgivelsene hvor for eksempel i fuktige miljø vil gi økt korrosjon og rust  på installert utstyr , høye temperaturer som fra en forbrenningsovn kan forårsake korrosjon. Det er selvfølgelig i industrien vi oftest møter denne utfordringen siden tøffe miljø med kjemikalier og syrer og andre elementer kan øke korrosjon på alt utstyr. Hvilket materiale bør viften ha? Et riktig material valg for vifter kan kun gjøres når all informasjon om omgivelser og prosesser viften skal anvendes i er kjent , hvilke forurensing som finnes i luften rundt og i luften som skal behandles.  Kunnskap om lavtrekksuften og hvordan stoffer og forurensninger virker på ulike materialer.  Det er et bredt spekter av materialer som beskytter mot korrosjon, men kun noen få som blir brukt til produksjon av vifter, karbonstål, 304 rustfritt stål, polypropylen, aluminium, spesialbelegg (coating)    Hva er det beste, plast eller rustfritt stål? Vi kan ta et eksempel med klor i gassform hvor vi kan finne ut ved tabeller hvordan polypropylen reagerer med klorgass ved ulike temperaturer. PP fungerer godt ved 20º , men er ikke et heldig valg ved 60º. For stål vil karbonstål ved klorgass […]