14.02.2023

ATEX-direktiver: maksimal forebygging i eksplosive atmosfærer

I et område med eksplosjonsfare (Ex-ATEX) er det omgivelser der luften inneholder brennbare stoffer i form av gass, damp, tåke eller støv. I tilfelle en forbrenning utløses (gitt blandingen av det brennbare stoffet og oksygen i en viss konsentrasjon og eksistensen av en tennkilde), forplanter dette seg til hele den uforbrente blandingen. For å kunne betrakte et område som en eksplosiv sone må omgivelses forholdene være normale og det må ikke være pyrotekniske materialer eller andre eksplosive og ustabile materialer i området. Hvis rommene hvor de brannfarlige stoffene håndteres lukkes, øker faren for forbrenning, så det er viktig å ta hensyn til både sikkerheten som det installerte utstyret gir og arbeidsmåten i området. Klassifisering av eksplosive atmosfærer og utstyr Avhengig av typen brennbart stoff blandet med luft, vil vi snakke om en eksplosiv gass atmosfære (brennbare stoffer er i gass- eller damp tilstand) eller en eksplosiv støv atmosfære (brennbare stoffer er i form av brennbart støv eller fiber). Med tanke på typen industrimiljø som installasjonen forventes i, vil vi snakke om gruppe I-utstyr (enhetene og beskyttelsessystemene er plassert i et underjordisk gruveområde eller i et overflateområde av gruven der luften er blandet med gasser og støv som kan forårsake eksplosjon) […]