Referanser

Se noen av våre tidligere leveranser og prosjekter

VEAS renseanlegg

Parlock og GK Inneklima leverte aksialvifter for avtrekk hos VEAS, Norges største renseanlegg. Her håndteres avløpsvann fra 750.000 mennesker.

Bekkelaget renseanlegg

Bekkelaget renseanlegg er Norges nest største renseanlegg. Parlock har levert to avtrekksvifter i syrefast utførelse.

Karmsund Protein

Produksjonsmiljøet hos Karmsund Protein stilte høye krav til vår leveranse. Parlock leverte en Ferrari prosessvifte 60 000 m3/h - 2500 pa.

Marine Harvest Norway AS –settefiskanlegg i Etne

Havbruksgiganten Marine Harvest Norway AS ( i dag MOWI ASA) åpnet i 2016 et nytt settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune.

Nye Stavanger Universitetssykehus

Med nytt universitetssykehus skal framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland sikres.

Bedre ventilasjon for Mår kraftverk

Krevende anleggsforhold, store dimensjoner og særskilte hensyn setter rammer for det nye ventilasjonsanlegget ved Mår kraftverk på Rjukan.