ENØK tiltak ,optimalisering av eldre ventilasjons aggregat 1

21.02.2023

ENØK tiltak, optimalisering av eldre ventilasjons aggregat

Det er ikke alltid mulig å bytte ut eldre ventilasjons aggregat med et nytt, det kan være økonomiske årsaker eller et plassbygd aggregat som ikke lar seg flytte. Det kan uansett være lønnsomt å beholde det eldre aggregatet og bytte komponenter. Ved å bytte en gammel roterende gjenvinner til en ny, produsert etter dagens standarder gir normalt stor økonomisk gevinst og må anses et effektivt ENØK tiltak, med riktige grep gir det stor gevinst. Viktige elementer før tiltak Ved store luftmengder vil et slikt tiltak gi størst økonomisk gevinst med kort tilbake betalingstid , besparelsen er avhengig av driftstimer og energipriser som gir grunnlag for beregning av økonomien i tiltaket.     Det er av stor betydning hvor gammelt aggregatet er og når gjenvinner er produsert, et aggregat produsert før år 2000 vil typisk ha 72% virkningsgrad og maksimalt 120 pa over gjenvinneren. På slutten av 90 tallet måtte alle gjenvinner produsenter Eurovent sertifisere sine roterende gjenvinnere slik at virkningsgrader oppgitt før sertifisering var kunstig høye og ble justert ned etter sertifisering. Etter år 2000 har aggregater blitt levert med lave bølgehøyder(tettere folie) for høy virkningsgrad , over 80%  ble målet og høyere trykkfall over gjenvinner ble akseptert , max. […]