Ventilasjon i korrosive miljø

07.02.2023

Avtrekk i korrosive miljø

Korrosive miljø finns mange steder ikke bare i industrien det avhenger av omgivelsene hvor for eksempel i fuktige miljø vil gi økt korrosjon og rust  på installert utstyr , høye temperaturer som fra en forbrenningsovn kan forårsake korrosjon. Det er selvfølgelig i industrien vi oftest møter denne utfordringen siden tøffe miljø med kjemikalier og syrer og andre elementer kan øke korrosjon på alt utstyr. Hvilket materiale bør viften ha? Et riktig material valg for vifter kan kun gjøres når all informasjon om omgivelser og prosesser viften skal anvendes i er kjent , hvilke forurensing som finnes i luften rundt og i luften som skal behandles.  Kunnskap om lavtrekksuften og hvordan stoffer og forurensninger virker på ulike materialer.  Det er et bredt spekter av materialer som beskytter mot korrosjon, men kun noen få som blir brukt til produksjon av vifter, karbonstål, 304 rustfritt stål, polypropylen, aluminium, spesialbelegg (coating)    Hva er det beste, plast eller rustfritt stål? Vi kan ta et eksempel med klor i gassform hvor vi kan finne ut ved tabeller hvordan polypropylen reagerer med klorgass ved ulike temperaturer. PP fungerer godt ved 20º , men er ikke et heldig valg ved 60º. For stål vil karbonstål ved klorgass […]