Ventilasjon i korrosive miljø

Avtrekk i korrosive miljø

Korrosive miljø finns mange steder ikke bare i industrien det avhenger av omgivelsene hvor for eksempel i fuktige miljø vil gi økt korrosjon og rust  på installert utstyr , høye temperaturer som fra en forbrenningsovn kan forårsake korrosjon.

Det er selvfølgelig i industrien vi oftest møter denne utfordringen siden tøffe miljø med kjemikalier og syrer og andre elementer kan øke korrosjon på alt utstyr.

Hvilket materiale bør viften ha?

Et riktig material valg for vifter kan kun gjøres når all informasjon om omgivelser og prosesser viften skal anvendes i er kjent , hvilke forurensing som finnes i luften rundt og i luften som skal behandles. 

Kunnskap om lavtrekksuften og hvordan stoffer og forurensninger virker på ulike materialer.

 Det er et bredt spekter av materialer som beskytter mot korrosjon, men kun noen få som blir brukt til produksjon av vifter, karbonstål, 304 rustfritt stål, polypropylen, aluminium, spesialbelegg (coating) 

 

Hva er det beste, plast eller rustfritt stål?

Vi kan ta et eksempel med klor i gassform hvor vi kan finne ut ved tabeller hvordan polypropylen reagerer med klorgass ved ulike temperaturer. PP fungerer godt ved 20º , men er ikke et heldig valg ved 60º.

For stål vil karbonstål ved klorgass temperaturer mellom 20º til 100º fungere bra mens 

304 rustfritt stål frarådes. Dette viser at for hvert tilfelle er det nødvendig å analysere stoffer og miljø samt at rustfritt stål ikke alltid  er det optimale valg av materiale.    

Det betyr at i dette tilfelle vil valget mellom plast eller rustfritt stål avhenge av typen gass eller væske som håndteres , konsentrasjon i luften , temperaturen kan også endre karakteren til materialet som skal beskytte mot korrosjon. 

Kystområder kan være korrosive med saltholdig fuktig luft, men ofte ikke krevende nok til å benytte rustfrie produkter. Plast kan være noe utfordrende siden produkter og modeller for alle bruksområder er begrenset.

Karbonstål med coating og maling, epoxy, epoxy -polyester er vanlig å benytte, avhengig av omgivelser og miljø. 

 

Hvordan finner jeg ut om malingen tåler etsende miljø?

Maling på vifter blir korrosjonstestet basert på saltvannskammer metoden ihnt. ASTM B-117 standard hvor det genereres en saltvanns tåke i et kammer.

Viften står i et slik saltvannskammer over tid i et simulert korrosivt miljø og evalueres 

etter hvor påviket matrialet blir. Jo flere timer i kammeret dess mer korrosjonsbestandig er malingen på viften.

 

Konklusjon bør være at materialet , maling og belegg for utstyr i  korrosive miljøer velges etter  grundig vurdering på forhånd .Det betinger at forurensninger og stoffer som kan påvirke materialet negativt er identifisert.

Del dette innlegget

Blogg

Se noen av våre tidligere innlegg